SON YAYINLANANLAR
GÜNCEL KONULAR
KAPSAM 0
Kurtuluş Savaşınd...
KAPSAM0
SONUÇ 0
İLGİ1
DİL 0
SONUÇ0

Kendimizi sandığımız kadar iyi tanımamamızın birçok nedeni var, ama ilk dört sırayı oyuncu-gözlemci önyargısı, kişinin kendini koruma önyargısı ve akla uygun hale getirme, bakış açısı eksikliği ve büyülü düşünme denen nedenler alıyor.

Canonİ yeni 250 MP’lik sensörüyle 4k TV ekranlarını doldurma peşinde.

Minâ, Müslümanlıkta Şeytan’ın taşlandığı kutsal yerdir. Mekke kentinin kuzeyindedir. [1] Müzdelife çölü yanında bir ovanın adıdır.[2] 

Özet

Nitelikli insan, kendisiyle ve diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, tabiatı gözlemleyen, çevresinde olup bitenlerin farkında olan ve kavramlaştırma becerisine sahip insandır. Nitelikli insan yetiştirmede, okumaİ alışkanlığı büyük önem arz etmektedir. Okumaİ alışkanlığı bireylerin kelime hazinesini zenginleştirir, duygu ve düşünceleri olgunlaştırır. Duygu ve düşüncelerin olgunlaşması, insanlar arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlar. Okuma alışkanlığı gelişmiş insanlar, hayata geniş bir pencereden bakabilirler. Bu araştırmanın amacı; Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarını ve kütüphaneİ kullanımlarını araştırmak, eğitimde nitelikli insan yetiştirmede okuma alışkanlığının ne derece önemli olduğunu vurgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi    Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan 76 erkek ve 116 bayan olmak üzere 192 öğrenciye, “Okuma Alışkanlığı Anketi” uygulanmıştır. Elde edilen veriler, bilgisayar paket programı SPSS 20.00 (Statistical Package for Social Sciences) kullanılarak frekans sıklıkları ve çapraz tablolar bakımından analiz edilmiştir. Yapılan bu araştırma sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının okuma  alışkanlıklarının

İntiharİ saldırısı, eylemin sonucunun “saldırganın ölümüne bağlı olduğu siyasal, sosyal ve psikolojik” bir eylem yöntemi olarak tanımlanabilir (Sevinçok, 2012: 15). Günümüzde yaygınlık kazanan İntihar saldırıları, her ne kadar çağımıza özgü olgular olarak görülseler de, tarihsel olgulardır. İntihar saldırıları, Hassan’ın (2008: 273) deyişiyle, kökenleri eski olan modern bir yöntemdir. İntihar saldırılarının tarihi eski çağlara kadar geriye gitmektedir. Balcı’nın (2002) bildirdiğine göre, tarihte Yahudiler, Hindular, İsmaililer ve Japonlar, bir taktik olarak intihar saldırılarını kullanmışlardır. Tarihsel olarak en bilinen örnekler ve bu saldırıları ilk kullananlar, Roma’daki Sicariiler ve Selçuklular döneminde ortaya çıkan Haşhaşiler’dir (Hassan, 2008: 273). Milattan önce ise kendisiyle birlikte başkalarını da öldürme olayına (Eski Ahit’teki Samson vakasında olduğu gibi) Yahudi Sikayrileri’nde rastlanılmaktadır (Balcı, 2002). Balcı ayrıca, 18. yüzyılda Hindistan’ın Malabar sahillerinde, Kuzey Sumatra ve Güney Filipinler’de de intihar taktiklerini uygulayan bazı örgütlerin ortaya çıktığını belirtmektedir. 19. yüzyılın sonlarında ise, Rus anarşistler ve milliyetçiler düşmanı  korkutmak ve yok etmek için intihar saldırılarını kullanmayı tercih etmişlerdir (Hassan, 2008: 273). 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde (İkinci Dünya Savaşında) ise, Japon pilotlar uçaklarla (kamikaze)

Oruç, İslam dininin beş temel koşulundan biridir. Oruç ilahi dinlerin hepsinde yer alan çok eski bir kulluk şeklidir. 

Kuran’da şöyle geçer: “Ey inananlar! Sizden öncekilere yazıldığı gibi size de oruç yazıldı ki Allah’a yaklaşasınız” (82. Bakara: 183). Müslümanlıkta oruç tutmak Ramazan ayında farz’dır ve bütün bir ay süresince tutulur. Oruç İslam kaynaklarında şöyle tarif edilir: “Tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar yemek-içmek ve cinsel ilişkiden uzaklaşmaktır.“ [1 & 2] 

"Aç Ayı Oynamaz" Atasözü

Açıklaması:

Karnı aç, temel ihtiyaçları giderilmemiş kimselerden verimli biçimde iş beklemek yersizdir. Mutlaka ihtiyaçları giderilmeli, daha sonra onlardan işlerini verimli şekilde yapmalarını beklemek en doğrusudur.

Arada sırada, herkesin başı ağrıyabilir veya bacağına kramp girebilir. Bu tür ufak tefek ağrılar, reçetesiz olarak satılan ilaçlarla giderilebilir. Ancak, bunların ne zaman doktora gidilmesi gerekecek kadar ciddi bir hale geldiğini de bilmek gerekir. Genellikle, bir ağrının sıra dışı olduğunu kişi kendisi de hissedebilir. Uzmanlara göre, asla göz ardı edilmemesi gereken beş ağrıİ türü şöyle:

Euphronios (M.Ö. 520 – M.Ö. 505), Leagros döneminin en başta gelen ressamlarından birisi olup, hem ressam hem de çömlekçidir.

Dirk Kuyt (d. 22 Temmuz 1980, Katwijk aan Zee), Hollandalı millî futbolcu. Şu an Fenerbahçe takımının formasını giymektedir. Forvet bölgesinde oynamakla beraber forvet arkasında da oynayabilmektedir.

© Copyright 2015 infolla.com bir STA Yazılım Teknolojileri A.Ş. Ürünüdür.