SON YAYINLANANLAR
GÜNCEL KONULAR
KAPSAM 0
Bilişsel Ve Telaf...
KAPSAM0
SONUÇ 0
İLGİ3
DİL 0
SONUÇ0

Özet

Bir dile bütün becerileriyle hâkim olabilmek zorlu ve zaman alan bir süreç gerektirir. Dil öğrenme stratejileri bu süreç esnasında öğrenenlere dili öğrenmeyi daha etkin ve zahmetsiz kılma noktasında katkı sağlayabilecek unsurlar arasında değerlendirilmektedir. Okuduğunu anlamaİ dil becerileri arasında en önemli boyutlardan birisini teşkil etmekte ve dil öğrenme stratejileri diğer dil becerileri açısından olduğu gibi bu beceri bağlamında da bazı katkılar sunmaktadır. Bu çalışma bilişsel ve telafi edici stratejilerin okuduğunu anlama becerisi bağlamında öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 60 birinci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 30 öğrenci deney grubunda yer alırken diğer 30 öğrenci kontrol grubunda yer almıştır. Deney grubu okuduğunu anlama becerisi üzerine strateji temelli bir eğitim alırken kontrol grubu strateji odaklı olmayan geleneksel bir yaklaşımla eğitim görmüştür. İki grup arasında ön-test ve son-test sonuçları açısından anlamlı bir fark bulunmamasına karşın deney grubunun ön ve sontestleri bağımsız olarak incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilerlemenin kaydedildiğini görülmektedir. Kontrol grubuna ilişkin bağımsız istatistiksel analizler ise anlamlı bir ilerleme ortaya koymamaktadır.

Türk mitolojik geleneğinin en önemli hayvan figürlerinden biri 'Kurt'tur. Aziz ve kutsal ruhlu olarak bilinen kurtla ilgili Türk mitolojik ayinsel geleneğinde çok sayıda inanış, yasaklama ve sınama vardır. O hem Bozkurt’un şahsında bir kültürel kahraman hem de insanları hastalıktan koruyan kurtarıcı bir güçtür.

Ahmet UYSAL (29 Mayıs 1938, Balıkesir-), Savaştepe İlköğretmen Okulundan mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Ortaokul ve liselerde öğretmenlik, ilköğretim müfettişliği ve yöneticilik yaptıktan sonra emekli oldu. 

Şiddet, bir çok formu dikkate alınarak çeşitli tanımları yapılabilecek bir kavramdır (Yorohan, 2011). Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek önem kazanan konulardan biri olmuştur şiddet (Kocacık ve Doğan, 2006). Her geçen gün artan şiddet olayları mutsuz çiftlerin sayısının artmasına, bununla birlikte boşanmaların ve psikolojik, ekonomik ve toplumsal sorunların da artmasına yol açmaktadır (Turgut, 2010). Hatta, şiddet, yaralanma ve ölüm gibi ciddi zararlara yol açabilmektedir (Yorohan, 2011). Bu bağlamda, şiddet, büyük bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır ve buna ilişkin çalışmaların artırılması oldukça önemlidir. Şiddetin büyüklüğünün ve nedenlerinin tam olarak anlaşılması, sosyal ve maddi maliyetinin bilinmesi, durumun daha iyi anlaşılması, önceliklerin belirlenmesi ve şiddeti önleme çabalarının artırılması açısından oldukça önemlidir (Krug, Mercy, Dahlberg ve Zwi, 2002).

Atina’da 2400 yıl kadar önce bir adam, çok soru sorduğu için ölüme mahkûm edilir. Ondan önce de filozoflar vardır ama felsefe Sokrates’le birlikte şahlanır. Felsefenin koruyucu bir azizi varsa, o da olsa olsa Sokrates’tir. [1]

 

Tırnakİ yemek her yaşta insanda görülebilecek bir alışkanlıktır. Çocukluk döneminde başladığı takdirde bir alışkanlığa dönüştüğü için yetişkinlikte de devam eder. Stres ve sıkıntı insanların tırnak yemesini tetikleyen duygusal faktörlerdir. Bu durum ayrıca obsesif kompulsif bozukluk denen bir psikolojik bozukluğun da belirtisi olabilir. Doktorlar tırnak yemenin kötü yönlerini aşağıdaki gibi sıralıyorlar:

Hastalıklara neden olan bakterileri taşıyabilir: Tırnaklarınız salmonella ve E.coli gibi bakterilerin yuvası olabilir. Tırnaklarınızı ne zaman ısırsanız, bu bakteriler ağzınıza ve bedeninizin diğer yerlerine doluşur ve enfeksiyona neden olurlar.

Tırnak enfeksiyonlarına neden olabilir: Tırnaklarınızı ısırdığınızda, bakteriler, mantarlar ve diğer mikro-organizmalar tırnaklarınızın etrafındaki minik yırtıklardan veya kesiklerden içeri girer ve şişmeye ve kızarıklığa neden olurlar.

HPV enfeksiyonları yüzünden siğiller oluşturabilir: parmaklarınızdaki bu siğiller tırnaklarınızı ısırdığınızda kolaylıkla ağzınıza veya dudaklarınıza yayılabilir.

Diş sorunlarına neden olabilir: Tırnak yemek üst ve alt dişlerinizin zarar görmesine neden olabilir. Dişlerinizin eğrileşebilir, şekli bozulabilir, vaktinden önce yıpranabilir ve güçsüz düşebilir.

Yaşam kalitenizi düşürür: Tırnaklarınızın alacağı çirkin görünümün yanı sıra tırnak yemek kişide endişe ve stres de

Özet

Türk bankacılık sektörü, ülkemizin en rekabetçi sektörlerinin başında gelmektedir. 2001 yılında yaşanan finansal kriz sonrasında birçok banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmiş ve krizin ülke ekonomisine faturası yaklaşık 50 milyar dolar olmuştur. Kriz sonrası yapılan regülasyonlar ve ekonomik iyileşme neticesinde faiz oranlarındaki düşüş, bankalar arasındaki rekabeti artırmış ve bankalar müşterilerine en iyi ürün ve hizmetleri sunmak konusunda çeşitli çözümler üretmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla inovasyonİ , bankaların son dönemde finansal performanslarını artıran önemli unsurlardan birisi haline gelmiştir. Bu çalışmada işletme içi ortaklaşa rekabetİ uygulamasının inovasyonİ ve inovasyonun da algılanan işletme performansı üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, bankaların bölümleri arasında bilgi paylaşımı ve ortak değerleri geliştirmeyi amaçlayan bir işbirliğine ek olarak belli bir seviyede rekabet de uygulanabilirse, bir başka deyişle ortaklaşa rekabet stratejisi hayata geçirilebilirse, bankada inovasyonun ve algılanan finansal performansının artacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ortaklaşa rekabet, işletme performansı,

Özet

Bu çalışmada basında özdenetimin oluşması ve uygulanmasına, sosyal sorumlulukİ anlayışı çerçevesinde değinilmiştir. Özdenetim uygulaması, sosyal sorumlulukİ anlayışının içerisinde oluşan bir reflekstir. Bu nedenle çalışmada, öncelikle sosyal sorumluluk anlayışının oluşum süreci ve amaçları ele alınmış daha sonra özdenetim kavramının tanımlanması amaçlanmıştır. Diğer bir taraftan günümüz Türkiye’sinde var olan özdenetim uygulamalarından, Basın Konseyine, ombudsmanlığa (Okur Temsilciliği) ve kurumsal özdenetim çabaları bağlamında basın kuruluşlarının ahlak kurallarına değinilmiştir. Örnek olarak Doğan Medya Grubu Meslek İlkeleri seçilmiştir. Bu incelemede söz konusu özdenetim uygulamalarının tarihçesine ve bugünkü durumlarına da değinilmiştir. Veri toplama tekniği olarak, kaynak tarama yöntemi kullanılan çalışmanın sonuç bölümünde ise, konular hakkında değerlendirmeler ve düşünceler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özdenetim, Basın Etiğiİ , Sosyal Sorumluluk, Basın Konseyiİ , Ombudsmanlık. 

Yumuşak deriden yapılan topuksuz ayakkabı. Esnek tabanı ayağın çevresini ve parmakları kapatacak biçimde yükselerek büzgülü dikişle U biçimindeki sayayla birleşir. Saya, çoğunlukla işlemelerle veya boncuklarla bezenir. Kuzey Amerika Yerlilerinin geleneksel ayakkabısı olan mokasen, 20. Yüzyılın 2. yarısında yaygın bir spor ayakkabısı durumuna gelmiştir. [1]

Henüz veri girilmemiştir.

Av malzemeleri, avcılıkİ sporu ya da hobi alanın vazgeçilmez araç ve gereçleridir. Avcılıkta kullanılan malzemeler, su ya da kara ortamı özelliklerine göre farklılıklar gösterir.

Ayşenur İslam, 16 Ocak 1958'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Cahide'dir.

© Copyright 2015 infolla.com bir STA Yazılım Teknolojileri A.Ş. Ürünüdür.